Spring til indhold

Lean giver værdi

Sidste år deltog du i et meget spændende kursus i Lean. Det var et lille introduktionskursus, som din arbejdsgiver gav dig. Du havde udtrykt interesse for Lean og den proces, som kan følge med, når en virksomhed eller en organisation vælger at omstille sig ved at bruge Lean som det bærende princip. Siden hen har du aktivt deltaget i flere møder med nogle kollegaer, hvor I har forsøgt at sammensætte informationer om Lean, processen, hvad Lean kan betyde for en arbejdsplads og for arbejdsglæden. I er allerede godt i gang med at beskrive de første arbejdsgange, og kan se, at der er nogle gnidningspunkter, som I kunne fjerne.

På kursus i Lean

Efterhånden som arbejdet skrider frem, bliver du mere og mere interesseret i selve processen. Og du vil gerne have nogle flere værktøjer at arbejde med. Derfor har du besluttet dig for at gå direkte til din leder og spørge, om virksomheden vil give dig nogle penge, så du kan deltage i endnu et Lean kursus hos Leanakademiet. Din leder kigger på dig og svarer til din store overraskelse, at det vil hun gerne. Hun har faktisk ventet ret længe på, at du skulle komme med den anmodning. Så hun er glad for, at du er her nu.

Hendes forventning er dog, at du fortsætter med at være så entusiastisk omkring Lean. Hun påtænker, at du skal være en af de bærende personer, som skal lede virksomheden igennem processen. Naturligvis bliver du glad. Du ved godt, at der bliver lagt et pres på dig. Du ved dog, også at et af de Lean uddannelser, som du gerne vil deltage i, vil være det eneste rigtige for dig lige nu. Og du skal nok tage det på dine skuldre, at få virksomheden ind i den spændende omstilling. I skal være meget mere konkurrencedygtige. Og det vil du gerne hjælpe til, at I bliver.

Fungere som konsulent i Lean

Efter nogle år på CBS har du nu fået et spændende job. Du er ekstern konsulent på kommunen. Du har specialiseret dig i at se, hvor der er muligheder for at spare penge på budgettet. Du laver forskellige undersøgelser over, hvordan papirgangen i sagsarbejdet nede i socialforvaltningen er. Du kan se, at der bliver skubbet en masse papir fra det ene skrivebord til det andet – uden at det giver de ønskede resultater. Du kan se, at det tager for lang tid. Borgerne, som er i kontakt med forvaltningen, er meget utilfredse med, hvor lang tid det tager, inden deres sag er blevet behandlet. (Nogle er også utilfredse med udfaldet af sagsbehandlingen, men det er ikke dit problem her!)

Som Lean konsulent her har du efterhånden oparbejdet stor erfaring i at få de relevante medarbejdere i den pågældende afdeling med på ideen om omstilling i afdelingen. Men i dette tilfælde løber du panden imod en mur. Du har svært ved at identificere helt nøjagtig, hvor problemet er. Lige indtil du en dag ser, at der sidder en meget forvirret og træt dame, som bare er alene om at kigge på alt for mange sager alene. Hun har ingen hjælp. Du foreslår derfor en af de andre medarbejdere, at han hjælper hende. Han har de samme kompetencer som hende.

De arbejder sammen i nogle dage, og efter et par dage, kan I allerede se, at arbejdet skrider frem. Den medarbejder, der blev flyttet fra den ene afdeling til den anden, var altså ikke nødvendig på den første afdeling, men meget nødvendig på den anden. Et lille, vigtigt punkt i processen er nået: I har nu to personer med de samme kompetencer. Dette betyder, at en træt og udslidt medarbejder kan tillade sig at tage fri i et par dage, så hun kan komme til hægterne igen og være meget mere effektiv.