Spring til indhold

Hjulpet med coaching

Vores hverdagsliv er hektisk. Vi føler ofte, at 24 timer i døgnet ikke er nok til, at vi kan nå alt det, vi gerne vil – og det, vi skal. Vi er derfor nødt til at prioritere. Og det kan være svært. Skal vi prioritere jobbet, eller skal vi sætte familien i forreste række? For nogle mennesker kan det være et klart valg at gøre det ene eller det andet. For andre kan det ende med stress. Og ja, der er en tendens til, at flere og flere mennesker får en diagnose, der hedder ”stress”. Disse mennesker har brug for hjælp med stresscoaching. Det kan være svært for dem at acceptere. Ofte føler de måske slet ikke, at de er stressede, og de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de skal i behandling.

Hurtig bedring

Det viser sig, dog ret hurtigt, efter at de er startet i et forløb med stresscoaching, at de får det bedre. De bliver simpelthen bedre til at prioritere de forskellige gøremål i deres hverdag. De bliver simpelthen bedre til at kunne håndtere de situationer, hvor de kan mærke, at de bliver sat under pres. Der kan være tale om, at deres stresscoaching mest handler om forskellige, konkrete teknikker, som de skal tage i brug i bestemte situationer.

Hvad gør dig stresset?

Der kan også være tale om, at forløbet fokuserer på at afdække, hvad det er, som gør, at de bliver stressede, via samtaler. Det er meget individuelt, hvordan et forløb med behandling af stress sker. Det skal det også være. Vi er jo mennesker og reagerer helt forskelligt i forskellige situationer.

Et forløb med stresscoaching kan derfor medvirke til, at vi – som de mennesker, vi er – bliver bedre til at håndtere hverdagen – og dermed kan vi undgå at få stress i fremtiden. Og det, må vi vist alle indrømme, vil være meget værdifuldt. Et ophold på et hospital på grund af en sygdom, der er fremkaldt af stress, er jo dyrt.