Spring til indhold

Mulighed for erstatning

Hvis vi er uheldige og kommer ud for en ulykke, der pådrager os skade, så kan vi få erstatning for det tab, vi har lidt. Vi kan også få erstatning for de udgifter, vi har haft til behandling af ulykkens eftervirkninger. Der kan fx være tale om udgifter til fysioterapi, psykologbistand, medicin mv. Det kan også være, at vi har pådraget os en arbejdsskade. Fx slidgigt som følge af at skulle løfte tunge genstande, eller en hjerneskade som følge af arbejde med kemikalier. Vi kan også få erstatning for den slags skader.

Erstatningssager i Danmark

Vi ved også alle, at hvis vi bliver udsat for vold, så kan vi få offererstatning – læs her. Men hvordan får du så erstatningen, du har krav på og ret til? Se, det kan være en ret kompliceret proces. Der gælder nemlig forskellige regler i hvert enkelt tilfælde. Der findes også forskellige myndigheder, som skal inddrages i erstatningssagen. Der er forskel på, om du søger erstatning for en arbejdsskade, eller om du søger erstatning, fordi du blev udsat for vold. På samme måde er der også forskel på, hvordan en sag om erstatning, som er en følge af en trafikulykke eller forkert behandling for en sygdom - klik for mere info, skal håndteres.

Advokat på banen

Det er derfor i din interesse, at du søger hjælp fra en erstatningsadvokat, som kan hjælpe dig igennem hele processen – uden at du skal have ekstra omkostninger. Det er nemlig også muligt at få bistand til en erstatningssag. Det er dog ikke alle erstatningsadvokater, der ved alt om fx offererstatning eller erstatning som følge af en arbejdsskade. Oftest har den enkelt advokat, et særligt emne, som han eller hun er specialiseret i. Naturligvis vil advokaten, du henvender dig til, kende til andre felter inden for erstatningsret. Du skal derfor finde en advokat med speciale i den form for erstatning, som din skade kategoriseres under. Har du fx fået en arbejdsskade på grund af en ulykke på arbejdspladsen, så skal du finde en arbejdsskade advokat, der kan hjælpe dig.

Næsten umuligt uden professionel hjælp

Mange mennesker tror ofte, at de kan klare at få en erstatningssag kørt igennem uden bistand fra en advokat. Det er da heller ikke umuligt. Men der kan opstå situationer, hvor advokatbistand bliver nødvendig. Det kan fx være, at du ikke får hele den erstatning, som du har krav på. Det kan tænkes, at du måske ikke synes, at du er blevet behandlet retfærdigt. Din sag skal derfor ankes – og det kan være en svær proces at håndtere alene. Og da det er muligt at få dækket omkostningerne til en advokat, der kan hjælpe, så er det bedst, hvis advokaten får kendskab til sagen lige fra starten af.

En god erstatningsadvokat vil nemlig allerede fra sagen begyndelse være i stand til at vurdere, hvor stor en erstatning du har krav på. Der vil i mange tilfælde nemlig også være tale om, at fremtidige ’udgifter’ – eller manglende evner – skal indkalkuleres i erstatningsbeløbet. Måske har skaden påvirket dit liv på en sådan måde, at der vil være nogle opgaver, du ikke kan udføre på dit arbejde. Der kan derfor være tale om, at du skal have erstatning for tabt arbejdsevne.